R+R Morava

ŽÍT S RESPEKTEM (Respektovat a být respektován Morava)

Milí příznivci respektu,

aktualizovaný přehled našich kurzů do konce roku 2021 najdete v Přehledu kurzů 2021.   

Poslední volná místa jsou v kurzu v TROJANOVICÍCH (BESKYDY) 13. – 15. 8. a 27. – 29. 8. Dva třídenní (pátek odpoledne až neděle) semináře. Kontakt na organizátorku – Iveta Štefková: iveta.stefkova(a)email.cz. Letáček ke kurzu najdete zde, anotaci s přehledem témat zde. Účastníci ze vzdálenějších míst se mohou ubytovat přímo v hotelu U Kociána, kde bude kurz probíhat, nebo jinde. Účast v kurzu lze spojit i s dovolenou v Beskydech. 

Na podzim jsou volná místa v kurzu v Olomouci a v Prostějově, jako náhradník je možné hlásit se do kurzů ve Zlíně, v Šumperku a v Brně. Další info a kontakty na organizátory najdete v přehledu kurzů.

Pro naše kurzy začínáme používat nový název ŽÍT S RESPEKTEM, který lépe vystihuje, jak kurzy v posledních letech pojímáme – žít s respektem k sobě, k druhým lidem a k Zemi. Anotaci kurzu s přehledem témat najdete zde (3 víkendové semináře) a zde (7 odpoledních seminářů). Pod novým názvem je už kurz také akreditován u MŠMT. Nějakou dobu budeme používat původní i nový název.

Máme ještě malé množství původní knihy Respektovat a být respektován, hlavně pro prodej na našich seminářích. Můžeme zaslat také poštou – máte-li zájem, můžete si o ni napsat na koprivovi.spirala(a)tiscali.cz. Více v sekci Kniha R+R.

Přejeme vám krásné léto a těšíme se na další setkávání!

Pavel a Tatjana Kopřivovi

Archivy