R+R Morava

ŽÍT S RESPEKTEM (Respektovat a být respektován Morava)

Milí příznivci respektu,

aktualizovaný přehled našich kurzů do konce roku 2021 najdete v Přehledu kurzů 2021.   

Uvolnila se místa na semináři o vytváření pravidel ve třídě společně s dětmi a využití komunitního kruhu ve škole: ve středu 25. 8. od 9.30 do 16.30 v Olomouci, v centru Olivy. Více informací a přihlášku najdete zde, kontakt na organizátorku – Hana Kroupová: olivy.os(a)seznam.cz, tel. 777 963 362.

Uvolnila se také místa v základním kurzu ve Zlíně, který začíná 21. 9. v ZŠ JINOTAJ. 7 odpoledních seminářů od 14 do 19 hodin, kontakt na organizátorku – Hana Lavičková: info(a)skolajinotaj.cz, tel. 603 972 779.

Na podzim jsou volná místa v kurzech v Olomouci a v Prostějově, jako náhradník je možné hlásit se do kurzů ve Zlíně, v Šumperku a v Brně.

Další info a kontakty na organizátory najdete v přehledu kurzů.

Pro naše kurzy začínáme používat nový název ŽÍT S RESPEKTEM, který lépe vystihuje, jak kurzy v posledních letech pojímáme – žít s respektem k sobě, k druhým lidem a k Zemi. Anotaci kurzu s přehledem témat najdete zde (3 víkendové semináře) a zde (7 odpoledních seminářů). Pod novým názvem je už kurz také akreditován u MŠMT. Nějakou dobu budeme používat původní i nový název.

Máme ještě malé množství původní knihy Respektovat a být respektován, hlavně pro prodej na našich seminářích. Můžeme zaslat také poštou – máte-li zájem, můžete si o ni napsat na koprivovi.spirala(a)tiscali.cz. Více v sekci Kniha R+R.

Přejeme vám krásné léto a těšíme se na další setkávání!

Pavel a Tatjana Kopřivovi

Archivy