R+R Morava

Kurzy Žít s respektem

Milí přátelé,

na této stránce v PŘEHLEDU KURZŮ 2023 (rozkliknout) najdete seznam našich základních kurzů a pokračovacích seminářů Žít s respektem na celý letošní rok. Informace o poslání kurzů, jejich obsahu a organizaci najdete rovněž na této stránce ve složce O kurzech Žít s respektem. Anotace kurzu s přehledem témat k vytištění najdete zde (3 víkendové semináře) a zde (7 odpoledních seminářů).

Aktuální informace, mj. o volných místech v nejbližších kurzech, přinášíme na úvodní stránce našeho webu www.respektovat.com.

Změna názvu kurzů

V roce 2021 jsme našim kurzům dali název Žít s respektem, který výstižněji vyjadřuje, jak kurzy v posledních letech pojímáme: žít s respektem k sobě, k druhým lidem a k Zemi. Spojení „být respektován“ z původního názvu kurzu Respektovat a být respektován nám začalo připadat pasivní. Naše vlastní zkušenosti i zkušenosti účastníků kurzů ukazovaly, že když budeme respektovat druhé, ne vždy se respekt automaticky vrací. Někdy je potřeba být v respektování sebe sama aktivnější, než jen čekat a doufat v respektující odezvu okolí. Respektovat sebe v novém názvu znamená uvědomovat si a pojmenovat své potřeby a hodnoty, pečovat o ně, vyjadřovat je a hájit je. Respektovat druhé znamená totéž ve vztahu k nim – reflektovat jejich potřeby, uznat je a snažit se jim porozumět. Společně pak hledat takové řešení, které by zahrnovalo co největší průnik názorů a co největší ohled na potřeby a hodnoty obou stran. Základní lidské potřeby máme všichni stejné, lišíme se však v tom, jaké strategie k jejich naplnění používáme, a tím se můžeme dostat s druhými lidmi do nesouladu nebo konfliktu. Dospět v takových situacích k oboustranně uspokojivé dohodě vyžaduje čas, dovednosti a vůli, a i tak se někdy dohodu nepodaří udělat. V takových případech můžeme vzít iniciativu do svých rukou a udělat jednostranná opatření, která nejsou zaměřena proti někomu, ale na ochranu vlastních potřeb a potřeb těch, kteří jsou s námi spojeni nebo jsou nám svěřeni do péče. Tak se také stalo, že jsme se oddělili od pražské skupiny R+R a začali vystupovat samostatně a pod novým názvem. Aby byla zřejmá kontinuita naší práce, budeme nějakou dobu  současně používat nový název Žít s respektem i původní název Respektovat a být respektován, pod kterým jsme kurzy dělali skoro 20 let. Lektorské týmy v Čechách a na Slovensku dále vystupují pod původním názvem.

Jsme psychologové, našimi tématy v kurzech jsou vztahy, komunikace, motivace, výchova a vedení k demokracii a k hodnotám. Jednou z hodnot, kterou si stále naléhavěji připomínáme, je respekt k Zemi a ochrana života ve všech jeho podobách.  Proto jsme do nového názvu připojili i respekt k Zemi. To abychom se v dalších letech vůbec měli kde respektovat mezi sebou.

Měníme také název našeho facebooku na Žít s respektem, Kopřivovi. Pomůže nám, když budete povědomost o novém názvu šířit.  

Přejme si, ať se respektu ve všech jeho podobách daří.

Těšíme se na další setkávání,

Pavel a Tatjana Kopřivovi

Archivy