R+R Morava

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován

Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup v komunikaci a soužití s druhými lidmi. Nabízí pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí výchovy a mezilidských vztahů a současně postupy a dovednosti okamžitě využitelné v praxi. Přirozeným důsledkem osvojení těchto dovedností je udržení vlivu i dobrých vztahů a vzrůstající pocit vnitřního klidu, sebeúcty a kompetentnosti.
Autoři Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová a Tatjana Kopřivová jsou známí jako lektoři stejnojmenných kurzů, kterými v ČR a na Slovensku prošlo na 30 tisíc účastníků.
Knihu Respektovat a být respektován nabízí knihkupci (doporučená prodejní cena 345 Kč) nebo si ji můžete objednat u nás. V tom případě je cena 320 Kč + zásilkové výdaje 60 – 80 Kč podle počtu výtisků (neúčtujeme při odběru 5 a více výtisků). Knihkupcům poskytujeme knihkupecký rabat.
Objednávat můžete e-mailem na koprivovi.spirala@tiscali.cz

Archivy