Žít s respektem

R+R Morava

Aktuality

Zájemcům o POKRAČOVACÍ (TRÉNINKOVÉ) SEMINÁŘE R+R, kteří to nemají daleko do Jihlavy, Brna nebo Ostravy, nabízíme možnost zúčastnit se seminářů:

v JIHLAVĚ 24. – 25. dubna (pátek večer + sobota) v MŠ Meruzalka, Havlíčkova 30 (areál Jihlavských teras). Bližší informace a přihlášky na Mikleticova.L(a)seznam.cz.

v BRNĚ 13. a 27. 5. od 15.30 do 20 hodin v Centru globálního a rozvojového vzdělávání Na Zemi, Kounicova 42 (centrum Brna). Přihlášky na Jana.Wright(a)seznam.cz. Oba semináře tvoří jeden celek, cena 2 x 400 Kč, platba na místě.

v OSTRAVĚ 20. 5. a 3. 6. od 15.30 do 20 hodin v Rodinném a komunitním centru Chaloupka, Repinova 19 (centrum Ostravy). Přihlášky na koprivovi.spirala(a)tiscali.cz. Oba semináře tvoří jeden celek, cena 2 x 400 Kč, platba na místě.

Program jarních pokračovacích seminářů v Jihlavě, v Brně a v Ostravě:

  • Vzájemná podpora, sdílení a výměna zkušeností s uplatňováním respektujícího přístupu.
  • Trénink uvědomování a vyjadřování vlastních pocitů a potřeb.
  • Řešení praktických situací v malých skupinách nebo na „koberci“ R+R.
  • Zkušenosti s alternativami k trestům, odměnám, pochvalám a soutěžím.
  • Téma hranic ve výchově.
  • Další témata podle potřeb účastníků a časových možností – můžete napsat, o co byste měli zájem.

VOLNÁ MÍSTA V ZÁKLADNÍCH KURZECH R+R:

POPRAD 22. – 24. 5. a 12. – 14. 6., přihlášky: bambinopp(a)gmail.com, tel. +421 527 732 413)

RUSAVA (Hostýnské hory) 11. – 18. 7.  – pobytový kurz s programem pro děti, poslední volná místa. K podrobnějším informacím se dostanete přímým proklikem na termín kurzu nebo je najdete na stránce Kurzy R+R / Letní pobytové kurzy / Letní pobytové kurzy 2015. Přihlášky na tana.koprivova(a)centrum.cz.

Na podzim proběhnou základní kurzy v Brně, Bratislavě, Novém Městě nad Metují a v Rousínově, pokračovací semináře na Rusavě (Hostýnské hory) a v Opavě. Podrobnosti najdete na stránce Kurzy R+R / Přehled všech kurzů 2015Informace o poslání kurzů, jejich obsahu a organizaci najdete na stránce Kurzy R+R / O kurzech R+R.

Přejeme příjemné jarní dny a těšíme se na další setkávání a kontakty.

Pavel a Tatjana Kopřivovi

 

Archivy