a být respektován

Kniha R+R

Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová:

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN (dotisk III. vydání, jaro 2015)

Výchova a vzdělávání dětí založené na uplatňování moci a síly jsou vyčerpávající a přitom málo účinné. Mají negativní dopady nejen na plnění každodenních oprávněných požadavků, ale také na sebeúctu, rozvoj osobnosti a vzájemné vztahy všech zúčastněných stran. Jsou v rozporu s požadavkem na bezpečné klima ve třídě a ve škole, které je základní psychosociální podmínkou efektivní výuky. Jsou v rozporu s požadavkem na rozvíjení klíčových kompetencí podle Rámcového vzdělávacího programu.

Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a vztazích. Je shrnutím těch nejlepších zkušeností z oblasti dobře fungující komunikace mezi lidmi, učebnicí dobré komunikace. Nabízí jednak postupy a dovednosti okamžitě využitelné v praxi, jednak pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí výchovy a mezilidských vztahů. Je využitelná pro rodiče, učitele a všechny, kteří chtějí investovat úsilí do rozšíření repertoáru svých komunikačních dovedností pro zvládání běžných i náročných životních situací. Přirozeným důsledkem osvojení těchto dovedností je udržení vlivu i dobrých vztahů a vzrůstající pocit vnitřního klidu, sebeúcty a kompetentnosti.

Autoři jsou známí jako lektoři stejnojmenných kurzů, kterými v ČR a na Slovensku prošlo na 40 tisíc účastníků. S počtem 70 tisíc prodaných výtisků od prvního vydání na podzim 2005 se kniha R+R stala jednou z nejžádanějších knih o výchově, komunikaci a vztazích v českých zemích i na Slovensku.

Kniha má 288 stran formátu B5 (24,5 x 17,5 cm), doporučená prodejní cena u knihkupců je 345 Kč.

Knihu jsme vydali vlastním nákladem, pokud si ji objednáte přímo u nás, je cena 320 Kč + zásilkové výdaje 80 Kč (neúčtujeme při odběru 5 a více výtisků). Po dohodě je možný osobní odběr knihy v centru Brna a v Bystřici pod Hostýnem. Tel. 777 332 457. 

Organizace prosíme uvést do objednávky přesnou adresu, IČO a DIČ. 

Knihkupcům poskytujeme rabat podle dohody. Jsme plátci DPH.

OBJEDNÁVKY:    

PhDr. Pavel Kopřiva

e-mail: koprivovi.spirala@tiscali.cz

tel. 777 332 457

Archivy